LTC Bakov nad Jizerou - Aktuality

  

Vážení tenisoví přátelé,

Chtěl bychom vás jménem výkonného výboru pozvat v pátek 20.11. 2015 v 18:30 na valnou hromadu LTC Bakov nad Jizerou.

Termín v pátek v podvečer jsme zvolili proto, že doposud používané sobotní termíny se nesetkaly s příliš velkým úspěchem a účasti byly špatné.  

Doufáme, že se nás takto sejde více a s občerstvením, které bude opět zajištěno, si lépe poradíme .

Jak jsme již posledně diskutovali, musíme kvůli novým právním úpravám do konce tohoto roku změnit název našeho klubu z LTC Bakov o.s. na LTC Bakov z.s (místo občanské sdružení jsme nově zájmový spolek). K tomu je třeba také schválit nové stanovy.

Návrh nových stanov jsme připravili a budete si je moci prostudovat v průběhu první části valné hromady a během přestávky.

V druhé části proběhne diskuse a hlasování o nových stanovách.

Pokud má někdo zájem si nové stanovy prostudovat předem, obraťte se prosím na mne či ostatní členy výkonného výboru.

Vyzýváme členy k maximální účasti, abychom zajistili usnášeníschopnost.

Věřím, že pochopíte důležitost valné hromady a těšíme se na dostatečnou účast.


Za V.V. LTC Bakov


Petr ŠimonInformace v Tisku :

Bakovsko 10/2015 strana 21

Bakovsko 8/2015 strana 27

Bakovsko 6/2015 strana 22

Bakovsko 4/2015 strana 21

Bakovsko 1/2015 strana 16


Finalisté oddílového turnaje :

Jan Zoufalý, Jaroslav Honc

Home Aktuality O nás Výsledky Galerie Sponzoři